Verdoner Advocatuur

mr. M.R. Schenkel-Verdoner

Het kantoor behandelt zaken op de volgende rechtsgebieden:

  • Asiel – en vreemdelingenrecht (inclusief vreemdelingenbewaring)
  • Strafrecht
  • Sociaal zekerheidsrechten en sociale voorzieningen
  • Bestuursrecht

Tarieven

Bij iedere cliënt wordt nagegaan of deze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Is dit niet het geval, dan wordt een uurtarief of een vaste prijsafspraak afgesproken.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden staan op deze website vermeld. Deze maken onderdeel uit van de tussen VA en cliënt als opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.

Bent u tevreden of zijn er verbeterpunten waar wij ons voordeel mee kunnen doen? Laat het ons graag weten!

Op deze website staat een uitgebreid formulier ‘klanttevredenheidsonderzoek’. Feedback via dit formulier wordt altijd zeer op prijs gesteld.

Klachtenregeling

Verdoner Advocatuur kent een klachtenregeling. Deze staat vermeld op deze website. Het verdient altijd onze voorkeur overleg dienaangaande in de informele sfeer te doen plaatsvinden. Indien desniettemin de klacht niet naar tevredenheid is verholpen, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Advocatuur, waarbij Verdoner Advocatuur is aangesloten (https://www.degeschillencommissie.nl).

Kantooradres

Nedersticht 98
1083 XD Amsterdam

Spreekruimte (op afspraak) kan ook plaatsvinden in

PandZuid (vierde verdieping)
IJsbaanpad 9
1076 CV Amsterdam

https://www.hetcoachhuis.nl/locatie/amsterdam-ijsbaanpad-a10

Postadres (altijd gebruiken)
Postbus 71369
1008 BJ Amsterdam

Contactgegevens

T      020 895 0421
F      020 895 0833
M     06 528 258 81
E      info@verdoneradvocatuur.nl

adminHome